Algemeen
Bij 0900Bellen.com hechten we waarde aan het beschermen van uw privacy.

Persoonsgegevens
0900Bellen.com verzamelt en/of bewaart geen enkele persoonsgegevens. Ook verzamelen en/of bewaren we geen indirecte persoonsgegevens, zoals IP-adressen. We maken gebruik van Google Analytics voor marketingdoeleinden, maar daarbij worden nooit volledige IP-adressen opgeslagen en/of bewaard. De telefoonnummers die bezoekers intikken in de Nummerwijzer (Access Code Wizard in de Engelse versie van de site), worden niet bewaard.

Feedback en klachten van gebruikers
Heeft u op- of aanmerkingen of een klacht; contactueer ons dan via het contactformulier, dat u onderaan elke pagina aantreft.

Wijzigen van de privacy policy
0900Bellen.com houdt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. 0900Bellen.com adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Acceptatie
Wij gaan ervan uit dat wanneer u deze site gebruikt, u dit document zorgvuldig doorgelezen heeft en de daarin vervatte adviezen begrijpt en opgevolgd heeft. Als u het met de privacy statement of met de adviezen die wij geven oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze sites. Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in de privacy policy aan te brengen. Wanneer u van 0900Bellen.com gebruik blijft maken nadat (een) dergelijke verandering/veranderingen van deze voorwaarden bekendgemaakt is/zijn, wordt u geacht de privacy policy en algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd.